Βαρβάρα Tadorna tadorna

Tadorna tadorna

Βαρβάρα (Tadorna tadorna).

Είναι η μεγαλύτερη (61εκ.), μετά το Χηνοπρίστη, πάπια πουεμφανίζεται στην Ελλάδα. Τα κυρίαρχα χρώματα (άσπρο και μαύρο) του φτερώματος της την καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμη σε σχέση με άλλα είδη πάπιας.

Κατηγορία: Υδρόβια & Παρυδάτια | ΑγριόπαπιεςΩστόσο εκτός από το λευκό φτέρωμα στο σώμα, το μαύρο κεφάλι και το μαύρο πάνω μέρος του λαιμού είναι πολύ χαρακτηριστικός ο καστανός δακτύλιος στο στήθος.

Επίσης χαρακτηριστικά είναι το κόκκινο ράμφος και τα μαύρα πρωτεύοντα φτερά. Το αρσενικό ξεχωρίζει από το θηλυκό από το κόκκινο ύβωμα που υπάρχει στο μέτωπο, στη βάση του ράμφους του.Βιότοπος – εμφάνιση: Έχει παρατηρηθεί σε μικρούς αριθμούς την άνοιξη.
Αναπαραγωγή: Στην Ελλάδα αναπαράγεται μικρός αριθμος ζευγαριών σε λιμνοθάλασσες και αλυκές, όπως στις αλυκές Καλλονής της Λέσβου. Κύριος τόπος αναπαραγωγής τους είναι οι ακτές της Β. Ευρώπης.


Τροφή: Τρέφεται με άλγη, σαλιγκάρια και μικρά καρκινοειδή που πιάνει με το ράμφος της μέσα από τη λάσπη και τα ρηχά νερά.
Καθεστώς προστασίας:

Ι Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του Κόκκινου Βιβλίου για τα απειλούμενα
σπονδυλόζωα της Ελλάδος, στην κατηγορία Τρωτά.

ΙΙ. Συμπεριλαμβάνεται στα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων.

No hay comentarios:

Publicar un comentario